Tervisetesti korraldamise kord

KOORMUSTESTI KODUKORD JA JUHEND

 • Testile tulijad olgu kohal umbes 10 minutit enne oma plaanitud testi(de) aja algust. Juhul, kui su koer erutub autosõidu varu aega tema rahunemiseks.
 • Enne testile minekut ei ole mõtet testi kuskil väljas ringi tormata ja teistega mängida, ehkki see on vahva, aga seda saab teha pärast testi.
 • Arvesta, et auto ei oleks ootamise ajal palav/kuum.
 • Koerad on testimise ruumides oleku ajal rihmas.
 • Koormustesti siseruum on toatemperatuuriga – kohale tulijad olgu vastavalt riides. Koormustesti rada eeldab koeraga rajale minejalt mugavat sportlikku riietust ja mugavaid jalatseid.
 • Koeraga palume puhtust pidada. Võimaliku äparduse korral peab toimuma kohene koristus. Korraldajatel on vastavad koristusvahendid varutud. Kui koer testirajal midagi teeb, siis tuleb korraldustiim appi. Väljaspool testirada peab omanik olema valmis koheselt oma koera järelt koristama.
 • Koeraomanik võtku kindlasti kaasa jooginõu koerale, et kohe testirajalt tulles koerale juua pakkuda. Vesi on kohapeal olemas.
 • Testi ruumi sisenedes katsume käituda võimalikult vaikselt ja rahulikult – et mitte häirida rajal viibivat looma.

Koormustestile jõudes

 • Anna korraldajale teada, et ole kohale jõudnud.
 • Koeral peaks kaasas olema puur ja puuri kate, et ta vajadusel oma testiaega sinna ootama panna (juhul kui väljas on palav ja autos ei ole kliimaseadet).
 • Kui koer ootab oma testiaega autos, siis veenduge, et seal oleks jahe või oleks seal kliimaseade.
 • Koormustestile saabuva looma ülevaatus on saalist Seal kontrollitakse kiipi, vaadatakse koer üle ja vaadatakse koos koormustesti blankett üle.
 • Testile tulijad olgu kohal veidi enne oma plaanitud testi(de) aja algust. Kui esimese testina on märgitud silmauuring, siis tuleb kohal olla vähemalt 20minutit enne, et saaks koerale vajaliku aine silma tilgutada- selle mõjuma hakkamise aeg on 20minutit.
 • ei ole mõtet enne testi kuskil väljas ringi tormata ja teistega mängida, ehkki see on vahva, aga seda saab teha pärast testi. Ka peab arvestama, et auto ei oleks kuum.
 • Koerad on spordihoones oleku ajal rihmas.
 • Koormustesti saaliruum on toatemperatuuriga – kohale tulijad olgu vastavalt riides. Vahetusjalatsid on nõutavad. Koormustesti rada eeldab koeraga rajale minejalt mugavat sportlikku riietust.
 • Koeraga palume puhtust pidada. Võimaliku äparduse korral peab toimuma kohene koristus. Korraldajatel on vastavad koristusvahendid varutud. Kui koer testirajal midagi teeb, siis tuleb korraldustiim appi. Väljaspool testirada peab omanik olema valmis koheselt oma koera järelt koristama.
 • Koeraomanik võtku kindlasti kaasa jooginõu koerale, et kohe testirajalt tulles koerale juua pakkuda. Vesi on kohapeal olemas.
 • Spordihoonesse saabudes katsume käituda võimalikult vaikselt ja rahulikult – et mitte häirida rajal viibivat looma.

Koormustestile saabumine

 • Koormustestile saabuva looma ülevaatus on saalist väljas, eraldi ruumis. Seal kontrollitakse kiipi, vaadatake koer üle ja vaadatakse koos koormustesti blankett üle. Seal ruumis saab omanik täita ka muude testide blanketid.
 • Koeral peaks kaasas olema puur ja puuri kate, et ta vajadusel oma testiaega sinna ootama panna.
 • Kui koer ootab oma testiaega autos, siis veenduge, et seal oleks jahe või oleks seal kliimaseade.

Koormustesti ajal

 • Koer peab raja läbima rahulikus kõnnitempos või kerge traaviga. Kiire jooks ja galopeerimine pole testi eeskirjas lubatud ja pole ka vajalikud.
 • Koormustesti toimumise ajal peaks saalis olema võimalikult vähe tegureid, mis põhjustaks välistest ärritajatest tingitud erutust ja seega kehatemperatuuri tõusu. Rada on eraldatud nii öelda sirmiga, et testile tulevad koerad ei ärritaks seda, kes rajal liigub, ka testi järgne puhkeala on eraldi ja eraldatud tekkidega, et loomad saaksid rahus rahuneda.
 • Koormustesti ringe loeb selleks määratud korraldustiimi liige – ja ta annab rajal olijale ka regulaaset teavet rajal oldud aja kohta.

Peale koormustesti

 • Koormustesti järgne esimene temperatuur mõõdetakse otse finisipunktis rajal, sekund peale koera trassilt tulekut.
 • Sealt edasi suundub koer eraldatud puhkealale, kus tal on ette nähtud 15 minutit puhkeaega (taastumisaeg), vahetult mille järel mõõdetakse taastumistemperatuur.
 • Kõik see – eelnev ja järgnev – peab toimuma vaikses, rahulikus õhkkonnas.

Järgnevalt täpne (ametlikult Eesti Kennelliidu poolt kinnitatud) koormustesti korraldamise juhend –

Koormustest

Koera koormustaluvust ja võimet hingata normaalselt hinnatakse koormustesti ja kliinilise läbivaatuse abil.

Koormustest on mõeldud lühikoonuliste (brahhütsefaalsete) tõugude, kellel esinevad kitsad ülemised hingamisteed, hingamise ja kehatemperatuuri reguleerimise hindamiseks.

Koormustestil osalemine

Koormustestil osalemiseks peab koer olema üle 1 aasta vana, nõuetekohaselt identifitseeritud ja vaktsineeritud.

Testil ei soovitata osaleda:

1. koertel, kellel on ilmsed hingamise probleemid;

2. koertel, kellel on tehtud hingamisteede ja/või ortopeedilisi operatsioone;

3. koertel, kes on haiged;

4. emasloomadel, kellel on oletatava poegimiseni jäänud vähem kui 30 päeva ja kelle poegimisest on möödas vähem kui 75 päeva.

Testi tegemise juures peab viibima vähemalt üks loomaarst. Loomaarst otsustab pärast esialgset koera läbivaatust viimase pääsu koormustestile. Loomarstil on õigus test katkestada, kui tekib oht koera tervisele. Koer testitakse alati omaniku vastutusel.

Koera läbivaatuse info ja kogutud andmed pärast testi dokumenteeritakse vastavasisulisel vormil ning andmed on avalikult kasutatavad Eesti Kenneliidu, tõuühingute ja loomaarstide poolt.

Testi korraldamise koht ja tingimused

Koormustest korraldatakse eelistatult sisetingimustes. Väljas testi korraldamisel peab ilm olema kuiv, vihmaga testi korraldada ei tohi. Rada testiks märgistatakse ning tutvustatakse osalejatele. Rada peab olema koerale ohutu.

Õhutemperatuur testi korraldamisel peab olema määratud ning peab jääma 15–24˚C vahele.

Testile pääsemise ooteala peab olema piisavalt kaugel läbitavast testirajast.

Isik, kes liigub koos koeraga testi ajal, peab olema looma omanik või omaniku poolt määratud inimene (händler).

Koer peab testi tegemise ajal olema rihma otsas. Koer peab testil kõndima või traavima, lubatud ei ole galopp. Kaasas liikuv inimene võib joosta, kui koera liikumise rütm seda vajab.

Testi tegemise kord

1. Kontrollitakse koera ID-number.

2. Tehakse koera kliiniline läbivaatus ning täidetakse vastavasisuline vorm.

3. Kui koer alustab kõndimist, pannakse käima kell/taimer.

4. Koer jalutab rihma otsas vastavalt tõule 1000 m või 800 m.

5. Kui nõutud maa on läbitud:

1) peatatakse kell/taimer ja koera liikumine, raja läbimise aeg kantakse vormile. Hinnatakse hingamisel tekkivaid helisid ja hingamisraskust, määratakse BOAS aste (brahhütsefaalne obstruktiivne hingamisteede sündroom) (lisa 1.). Mõõdetakse koera kehatemperatuur, et hinnata koormuse ajal tekkivat ülekuumenemist;

2) käivitatakse kell/taimer kohe uuesti kui loom on lõpetanud kõndimise koormusest taastumise ajaks, milleks on 15 min.

6. Taastumisaeg on 15 min. Koer peab viibima omaniku/händleri juures, samas ruumis, kus test tehti. Looma ei tohi jahutada mingil muul moel, kui vaid vee joomise võimaldamisega (väljaarvatud juhul, kui looma elu on ohus, siis loetakse koer ka testi mitteläbinuks).

7. Taastumisaja järel tehakse uus kliiniline läbivaatus, mõõdetakse südamesagedus ja kehatemperatuur, andmed kantakse vormile.

8. Vastavalt tulemustele annab loomaarst, kas kohe või hiljem, kokkuvõtva otsuse testi läbimise kohta.

Kliiniline läbivaatus

Loomaarst hindab koera üldist olekut ja hingamist. Koer ei pääse testile, kui tal esineb raskusi hingamisega, tema limaskestad on sinaka tooniga, kehatemperatuur on kõrgem kui keskmine normaalne (39,3˚C) või tema üldine olek on ebanormaalne. Mõõdetakse koera südamesagedus ning kehatemperatuur. Läbivaatuse leiud märgitakse vormile.

Hinnatakse ninasõõrmete suurust, stenoosi (lisa 2.), tulemus märgitakse vormile.

Hinnatakse koera ülemiste hingamisteede helisid enne testi ja testi järel ning märgitakse vormile.

Testi ajal

Kui testi ajal tekivad koeral hingamisraskused või loomaarst märkab ohtu looma tervisele (nt kuumarabandus), test lõpetatakse ja koer märgitakse testi mitteläbinuks.

Test märgitakse katkestatuks, kui testi ajal tekivad muudel põhjustel (nt väga tugev longe), kui hingamisteede probleemist või kuumarabandusest tingitud, testimise peatamine. Katkestamise põhjus märgitakse vormile.

Testi järel

Taastumisaeg (15 min) algab kohe pärast nõutud maa läbimist. Kohe pärast testi mõõdetakse koera kehatemperatuur, et avastada varakult kuumarabanduse olemasolu. Kui koera kehatemperatuur on üle 39,5˚C, test katkestatakse ning koerale antakse vajalik esmaabi (sellisel juhul loetakse koer testi mitteläbinuks).

Hinnatakse koera kliiniline BOAS aste (lisa 1) ning märgitakse vormile.

Taastumisaja järel

Koera südamesagedus ja kehatemperatuur mõõdetakse uuesti, kui koormustesti lõpetamisest on möödunud 15 min ning hinnatakse ka koera üldist olekut (üldine olek peab olema normaalne). Põhinedes mõõdetud tulemustele hindab loomaarst kas koer on taastunud koormuseelsesse seisundisse ning märgib selle vormile.

Testi kokkuvõte.

Testi kokkuvõte põhineb koera koormustaluvusel ja/või kliinilise läbivaatuse tulemusel. Loomaarst otsustab kokkuvõtva tulemuse. Vajadusel kasutatakse hindamisel lisaks tõuspetsiifilisi rajaläbimise ajalimiite.

Loomaarst märgib vormile kokkuvõtte:

Test läbitud“

 • Koer läbib 1000 m 12 minuti (800 m 10 min) või vähema aja jooksul ning taastub koormusest piisavalt järgneva 15 minuti jooksul.
 • Koera kehatemperatuur ei pea langema testieelsele tasemele, kui koera üldine olek on täiesti normaalne ja loomaarst loeb koera koormusest taastunuks.

Test mitteläbitud“

 • Kui loomaarst, põhinedes esmasele kliinilisele läbivaatusele, märgib, et koeral on hingamisraskus, limaskestad sinaka tooniga ja/või kehatemperatuur üle keskmise normi (üle 39,3˚C, hüpertermia).
 • Kui loomaarst lõpetab testi hingamisraskuste tekkimise korral koeral testi tegemise ajal.
 • Kui koera kehatemperatuur koormusjärgselt ületab 39,5˚C.
 • Koer ei ole võimeline läbima nõutud maad 12 min (10 min) jooksul ja/või ei taastu koormuseelsele tasemele 15 min jooksul.

Test katkestatud“

 • Kui loomaarst märkab koeral teisi nähtavaid haigusi (väljaarvatud hingamisteede probleemid ja hüpertermia), mis takistavad testile minekut ja/või testi tegemist.
 • Test katkestatakse omaniku või händleri poolt.

Tulemusega „test mitteläbitud“ pääseb koer uuesti testile vaid ühe korra, kuid mitte varem kui 6 kuud on möödunud eelmisest testist.

Tulemusega „test katkestatud“ on võimalik koeral teha uut testi kuni kaks korda ilma ajalise piiranguta testide vahel.

Korralduse juhend ja kodukord vastu võetud ja digiallkirjastatud Eesti Buldogide Eesti Klubi juhatuse otsusega 18.aprillil 2018.a.

Testi väljatöötamisel on aluseks võetud Cambridge ja Helsinki ülikoolide vastavasisulised teadusuuringud.

 Viited

Nai-Chieh Liu, David R. Sargan, Vicki J. Adams, Jane F. Ladlow, 15.06.2015.  Characterisation of Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome in French Bulldogs Using Whole-Body Barometric Plethysmography.”

Liisa Lilja-Maula, Anu K. Lappalainen, Heli K. Hyytiäinen, Erja Kuusela, Mirja Kaimio,Kirsti Schildt, Sari Mölsä, Mikael Morelius, Minna M. Rajamäk, 27.11.2016. Comparison of submaximal exercise test results and severity of brachycephalic obstructive airway syndrome in English bulldogs.

M Aromaa, L Lilja-Maula, Minna M. Rajamäki, 2019. Assessment of welfare and brachycephalic obstructive airway syndrome signs in young, breeding age French Bulldogs and Pugs, using owner questionnaire, physical examination and walk tests.

Lisa 1
Brahhütsefaalse obstruktiivse hingamisteede sündroomi (BOAS aste) hindamine kliiniliste tunnuste alusel
 (Lilja-Maula et al. 2017, modifitseeritud Liu et al. 2015)

aBOAS aste: 0 = puudub; 1 = kerge; 2 = keskmine; 3 =tugevad tunnused.
b BOAS astet tõstetakse kui koeral on kõik kliinilised tunnused ülemistes piirides.
Kuuldav ülemiste hingamisteede heli auskultatsiooni kasutamata.
Täiendavate hingamislihaste kasutamine esineb kui on nähtav ninasõõrmete tahtlik laiendamine, suurenenud või pingutatud rinnakorvi ja kõhuseina liikumine.
Pidev, mõõdukas nina stenoosi heli nuusutamisel/nuuskimisel loetakse ka kergeks ülemiste hingamisteede heliks.
Kui leitakse, siis koera BOAS aste on alati 3, hoolimata teistest tunnustest.
Koera BOAS aste (0, 1, 2 või 3) märgitakse koormustesti blanketile ja tulemus kantakse Eesti Kennelliidu tõuregistrisse testi korraldaja poolt esitatud dokumentide alusel. 

Lisa 2
Ninasõõrmete suurus, stenoosi aste.